Advocatenkantoor Boone
Het strafrecht blog

Het strafrecht blog

Beschuldiging zonder bewijs 27 september 2012

Vorige week vroeg een Marokkaanse cliënt van mij, die een theehuis had gehad dat door de Justitie was gesloten omdat door de bezoekers hasjiesj zou worden verhandeld, opgeroepen om door de Officier van Justitie in Utrecht gehoord te worden.

lees meer...

Bram 21 september 2012

Met verbazing volg ik de tuchtzaak tegen mr A. Moszkowicz.

lees meer...

Soms gaat het ook goed 13 januari 2011

De ouders van een jongetje van 15 jaar vroegen mijn hulp. Hun zoon zou hebben ingebroken in een flat.

lees meer...

Getuigen 29 november 2010

De weigering door Rechters om getuigen te horen die naar het oordeel van de verdachte noodzakelijk zijn voor zijn verdediging, heeft absurde vormen aangenomen.

lees meer...

Voorlopige hechtenis 21 december 2010

Voor de verdachte maakt het veel uit voor welke Rechtbank of Hof hij terecht zal staan.

lees meer...

Recidive 31 maart 2010

De Rechtbank Utrecht beslist dat een cliënt moet blijven vastzitten, omdat er gevaar bestaat dat hij wegens geldgebrek zal recidiveren.

lees meer...

Salduz vervolg 09 februari 2010

Naar aanleiding van wat ik hiervoor schreef met betrekking tot het Salduz-beginsel, word ik geconfronteerd met de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden.

lees meer...

Salduz 27 januari 2010

Het Europese Hof heeft beslist dat een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de politie.

lees meer...

Wraking 14 januari 2010

Op 17 november 2008 deed de Wrakingskamer van het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch een belangrijke uitspraak.

lees meer...

Openbaar Ministerie niet ontvankelijk 28 augustus 2008

De Hoge Raad heeft op 17 juli 2008 beslist dat niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wegens tijdsverloop niet langer tot de mogelijkheden behoort.

lees meer...

Natuurrecht 27 augustus 2008

Nadat ik een uur had zitten wachten op de behandeling van een door mij namens mijn cliënt ingediend verzoekschrift tot opheffing van zijn voorlopige hechtenis, werd mij bij navraag bij de bode medegedeeld dat door een misverstand er geen Officier was.

lees meer...

Schandelijk 19 maart 2008

Kees, 16 jaar, wordt met geweld door 4 agenten 's-ochtends om 06.00 uur van zijn bed gelicht. Hij zou hebben gevochten op een hockeyfeest.

lees meer...

Air Holland 19 maart 2008

Tot mijn zeer grote genoegen werd mijn cliënt de heer G. vrijgesproken door het Gerechtshof te Den Haag.

lees meer...

Het ambtsedig pv 16 januari 2008

Zoals u bekend, wordt de advocaat niet toegelaten bij het verhoor van zijn cliënt door politie.

lees meer...

  • Markt 31, 3961 BC Wijk bij Duurstede
  • Postbus 2, 3960 BA Wijk bij Duurstede
  • T 0343 - 571 863
  • F 0343 - 577 116
  • E algemeen@booneadvocaten.nl
  •